En Frisk Generation


Nyhetsrum

Nyheter

Om oss i media

Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet har utvärderat effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier och upplever en förbättrad psykisk hälsa. Familjerna ökar sin vardagsmotion, förändrar sina matvanor och gör mer aktiviteter tillsammans. Föräldrarna blir stärkta i sitt föräldraskap och känner sig mer delaktiga i samhället.

Kontaktpersoner

Generalsekreterare
Thomas Kanestad