2023-04-19 06:00Pressmeddelande

En Frisk Generation rekryterar ny generalsekreterare från näringslivet

Två flickor spelar fotbollÖppna aktiviteter i Fisksätra

Thomas Kanestad blir ny generalsekreterare för En Frisk Generation. Thomas kommer senast från en roll som VD i ett matproduktionsbolag och har lång erfarenhet från ICA-koncernen. Han har även varit engagerad i SE Forum som arbetar med socialt enterprenörskap. 

- Vi är oerhört glada att få Thomas till teamet. Han har en gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda både större och mindre organisationer mot uppsatta mål. Vi tror att hans kombination av tidigare uppdrag inom näringsliv och civilsamhälle samt breda kompetens är precis vad organisationen behöver för att fortsätta växa och skapa positiva sammanhang för barn och föräldrar över hela Sverige, säger Jörgen Bergqvist, ordförande för En Frisk Generation.

En Frisk Generation vill se ett samhälle där familjer är motorn för en bättre integration, ökad trygghet och en god och jämlik hälsa.
Organisationen driver idag flera program för barn och föräldrar runt om i landet. Programmen erbjuder kunskap om mat, fysisk aktivitet och en social gemenskap i närområdet. En Frisk Generations vision är ett samhälle där god och jämlik hälsa för alla barn är en självklarhet. De vill se ett samhälle där barns möjligheter ser likadana ut oavsett hur de växer upp, vilka föräldrar de har och i vilket område de bor. 

Thomas börjar sitt uppdrag på En Frisk Generation i början av maj.

- Det jag ser fram emot i mitt nya uppdrag på En Frisk Generation är att verkligen kunna göra samhällsnytta på riktigt. Jag lockades också av den tydliga inriktningen på tillväxt som styrelsen pekar ut. Möjligheten att få sätta inriktning och strategi för kommande år och sedan att tillsammans få det att hända, säger Thomas Kanestad.

Kontaktuppgifter

Jörgen Bergqvist, ordförande En Frisk Generation
073-052 24 84 / jorgen.bergqvist@elendil.se

Thomas Kanestad
079-075 35 53 / thomas@enfriskgeneration.se

 


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet har utvärderat effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier och upplever en förbättrad psykisk hälsa. Familjerna ökar sin vardagsmotion, förändrar sina matvanor och gör mer aktiviteter tillsammans. Föräldrarna blir stärkta i sitt föräldraskap och känner sig mer delaktiga i samhället.