2023-09-11 05:57Pressmeddelande

Från samtal under Järvaveckan till gemensamt avtal

Nytt avtal Runda bords-samtal under Järvaveckan

Under Järvaveckan anordnade White arkitekter ett runda bords-samtal med temat ”Offentliga rum – Hur skapar vi mer möjligheter för vardaglig idrott och rörelse Stockholm?”

Två av deltagarna runt bordet var fastighetsbolaget Hemsö och den ideella organisationen ”En frisk Generation”. Dialogen startade och har nu lett fram till ett gemensamt avtal där Hemsö stödjer En frisk Generations verksamhet i Tensta.
Under 2023/2024 kommer fastighetsbolaget Hemsö att stödja En frisk Generations arbete med att främja en mer jämlik hälsa genom att En Frisk Generation driver öppna hälsofrämjande aktiviteter Tensta. Målet är att öka den fysiska aktiviteten och bidra med kunskap om hälsosam mat i en social gemenskap i närområdet.

En Frisk Generation arbetar med hela familjen i fokus och vill främja en mer jämlik hälsa genom att arbeta med flera perspektiv. Att röra på sig och att äta bra är förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa. Genom En Frisk Generations metod stärks familjerelationerna, då barn och föräldrar gör aktiviteter tillsammans. Dessutom skapar aktiviteterna en sammanhållning i områdena, som skapar en tryggare boendemiljö.

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsös verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet och deras vision är att stärka ryggraden i samhället. Då aktiviteterna i hög grad genomförs utomhus i närområdet upplever föräldrar och barn att de känner sig tryggare i sin omgivning. Fler föräldrar rör sig i närområdet och barnen får fler vuxna förebilder som bidrar till en positiv gemenskap. 

”För oss på Hemsö är det viktigt att bidra till att främja folkhälsa, inte minst bland barn. Genom samarbetet med En Frisk Generation får fler barn i Tensta möjlighet att röra på sig gratis. Vi hoppas även att detta kommer att leda till att fler engagerar sig i det rika föreningsliv som Tensta har att erbjuda” säger Nils Styf, VD Hemsö.

En Frisk Generation ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Hemsö.
”Att Hemsö väljer att stödja oss betyder att vi kan nå ännu fler med våra insatser. Vi vet att det vi gör är viktigt och att det får effekt. Det utbredda stillasittandet bland barnen är en global utmaning som vi alla måste ta på allvar, säger Thomas Kanestad, generalsekreterare på En Frisk Generation.”

Aktiviteterna i Tensta drivs av unga gruppledare. De kommer själva från området och har ett starkt driv att bidra och skapa en förändring. En av gruppledarna, Esra 18 år säger: ”Jag vill att Tensta ska vara ett område fullt av skratt, liv och rörelse”

För mer information, kontakta En Frisk Generations generalsekreterare Thomas Kanestad, thomas@enfriskgeneration.se 0790-753 553


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.


Kontaktpersoner

Generalsekreterare
Thomas Kanestad