2022-03-30 08:15Nyheter

En Frisk Generation och Up For Sports inleder samarbete för att tillgängliggöra öppna aktiviteter för fler barn och unga

null

Den ideella organisationen En Frisk Generation och sportmatchningstjänsten Up For Sports vill tillsammans bidra till att fler barn och unga sätts i rörelse.

En Frisk Generation arbetar med att främja en mer jämlik hälsa för alla barn. Med sina olika program så arbetar de hälsofrämjande med inriktning mot familjer genom att främja fysisk aktivitet, bidra med kunskap om mat och skapa en social gemenskap i närområdet i 25 områden runt om i Sverige.

Up For Sports brinner för att göra idrott, sport och fysiska aktiviteter mer tillgängligt för alla. Up For Sports är en webbaserad sportmatchningstjänst som riktar sig både till sportutövare och tränare. Det är helt gratis för alla att använda Up For Sports.

Tillsammans ska En Frisk Generation och Up for Sports underlätta för fler barn och unga att aktivera sig inom idrottslivet och tillsammans med sina familjer testa på olika sporter. Genom matchningstjänsten erbjuds även ledare en plattform att nå ut till, inspirera och slussa nya barn och unga till sina föreningar. Givet den ojämlika tillgången till- och utbredda fysiska och psykiska ohälsan är behovet stort att sänka trösklarna och utjämna hindren för barn och ungas idrottsutövande.

- Up For Sports har en plattform som passar väldigt bra för de som vill hitta ett aktivt sammanhang och vi vill uppmuntra fler till gemensam aktivitet i närområdet, så vi kände direkt att det matchade säger Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare på En Frisk Generation.

På Up For Sports finns över 60 sporter representerade och tjänsten inkluderar hela Sverige.

- Up For Sports och En Frisk Generation kompletterar varandra väldigt bra och har samma värdegrunder - tillgänglighet och inkludering. Syftet med vår tjänst är just att göra det enklare att hitta till fysiska aktiviteter och genom samarbetet med En Frisk Generation så hoppas vi kunna hjälpa många fler barn och ungdomar att hitta till aktivitet och idrott, säger Annika Rissjö Jovanovic, VD på Up For Sports.

 

Frågor om samarbetet besvaras av:
Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare En frisk Generation
janna@enfriskgeneration.se/070-854 35 88

Annika Rissjö Jovanovic, VD Up For Sports www.upforsports.se
annika_s@upforsports.se/ 070-768 06 05


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.