2017-11-07 08:12Pressmeddelande

Visionen att förbättra folkhälsan banar väg för ett nytt samarbete

null

Sverige är ett av de mest stillasittande länderna i världen, och i synnerhet är det de unga som inte rör på sig tillräckligt. Den idéburna organisationen En Frisk Generation är en uppstickare som nu satsar på att öka folkhälsan genom att engagera barnfamiljer runtom i Sverige i områden med begränsade resurser.

- Vi vill förbättra barns fysiska och psykosociala hälsa genom ökad fysisk aktivitet och goda kostvanor för vi ser att det behövs. De senaste siffrorna kring barns försämrade hälsa är oroande och just nu gör inte samhället tillräckligt i frågan. Därför känner vi det nödvändigt att fler aktörer är med och samarbetar för barnens och vår framtid skull, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef på En Frisk Generation

Företaget Unisport delar ambitionen att öka aktiviteten hos svenskarna för ett ökat välbefinnande.

- Hela vår verksamhet kretsar kring sport och motion och när vi hörde talas om En Frisk Generations arbete med att inspirera barnfamiljer till att få en bättre hälsa, så tvekade vi inte en sekund till att starta ett samarbete med dem och bidra till deras vision – att Sverige ska ha världens friskaste barn. Deras vision stämmer nämligen mycket bra ihop med vår vision om ett hälsosammare samhälle, säger Stefan Andersson, Country Manager Unisport Sverige.


För mer information om Unisport:

Unisport är marknadsledande på den nordiska marknaden inom idrotts- och motionsanläggningar och lägger stor värdering i att inspirera människor att hitta glädje i fysisk aktivitet. Unisports fokus ligger i att bygga attraktiva idrotts- och motionsanläggningar för att få fler människor att använda dem. Unisport bildades genom en sammanslagning av Unisport-Saltex Oy och Kerko Group Oy (Rantzows Sport) och har ca 300 anställda med en omsättning på 120 miljoner euro.

För mer information, var god kontakta:

En Frisk Generation: Anja Nordenfelt, verksamhetschef, Tel: 0709-74 02 92, E-post: anja@enfriskgeneration.se eller Maria Frändegård, presschef, Tel: 0709-187018

Unisport: Stefan Andersson, Country Manager, Tel: 0431-44 92 01, E-post: stefan.andersson@unisport.com eller Tomas Jonansson, marknadschef, Tel: 0722-37 61 50, E-post: tomas.jonasson@unisport.com


Fakta om ohälsotal i Sverige

  • Barn och vuxna i Sverige sitter stilla 8-9 timmar av sin vakna tid.
  • Andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är mycket liten. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid.
  • Endast 1 av 4 svenska barn äter det av WHO rekommenderade intaget på 400 gram frukt och grönt/dag.

Källa:


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.