2022-06-14 05:00Pressmeddelande

Vill inspirera tillsammans - together we inspire

Parasport Sverige och En Frisk Generation inleder ett unikt samarbete för att engagera fler familjer, barn och ungdomar att hitta sin inre rörelseglädje. 

Tillsammans skapar vi ett unikt koncept som är tillgängligt för alla oavsett förutsättningar. Genom att öka kunskapen och tillgängligheten inom föreningslivet ska vi bidra till att fler personer kommer i rörelse på sina villkor. Alla barn har rätt till utveckling utifrån sina egna förutsättningar och förmågor

Frågor om samarbetet besvaras av:
Johanna Oskarsson, projektledare Tillsammans, Parasport Sverige
johanna.oskarsson@parasport.se
070-699 62 06

Alexander Nazar, sakkunnig jämlik hälsa, En Frisk Generation
alexander@enfriskgeneration.se
070-070 55 81


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.

Relaterad media