2019-10-17 08:35Pressmeddelande

Utökad satsning på barnfamiljers hälsa i Haninge kommun

null

Haninge kommun och bostadsbolagen Wallenstam, Hembla och Haninge Bostäder satsar på förebyggande folkhälsoarbete tillsammans med stiftelsen En Frisk Generation.

Barn sitter i snitt 70% av sin vakna tid och övervikt och fetma ökar kraftigt mellan 4 - 10 års ålder i Stockholms län. Haninge kommun gör nu en nysatsning så att fler barnfamiljer får möjlighet till en aktiv fritid, bättre hälsa och ökad livskvalitet. Samarbetet mellan kommunen och En Frisk Generation startade 2013 och nu förlängs avtalet i ytterligare tre år.

-Det går inte att skjuta problemet framför sig. Att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder blir allt viktigare för att nå de folkhälsopolitiska målen. De goda resultat som Karolinska Institutets utvärdering visar gör att vi känner oss trygga med metoden, vi vet att satsningen ger effekt, och därför fortsätter vi samarbetet med En Frisk Generation, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

-Barn som växer upp idag riskerar att få sämre hälsa än tidigare generationer. De vanor som man har som barn följer ofta med livet ut, om man vill få hållbara resultat så gäller det att arbeta långsiktigt. Haninge kommuns satsning är förstås positivt för varje familj som deltar men också en samhällsekonomisk vinst i form av bättre folkhälsa, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef, En Frisk Generation.

Engagemanget är stort hos de lokala aktörerna. ICA Maxi Haninge har varit med från starten och bidrar bland annat med föreningsavgift för deltagare som vill fortsätta att vara aktiva efter programmets slut. Nu kliver även bostadsbolagen Wallenstam, Hembla och Haninge Bostäder in som finansiärer.

- Mår man bra så trivs man bättre! De bostadsbolag som deltar i satsningen har alla ett stort engagemang i området och därför har vi valt att samverka. Det är viktigt att det finns saker att göra på fritiden och det här initiativet tror vi ger möjlighet till både ökad livskvalitet och större gemenskap, menar Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör, Wallenstam.

För mer information kontakta: 

Håkan Filipsson, pressansvarig Haninge kommun
hakan.filipsson@haninge.se
Tel.nr: 073-091 29 72

Anja Nordenfelt, verksamhetschef En Frisk Generation
anja@enfriskgeneration.se
Tel.nr: 070-974 02 92

Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam
elisabeth.vansvik@wallenstam.se
Tel.nr: 070-517 11 38

Anders Gillberg, VD Haninge bostäder
anders.gillberg@haningebostader.se
Tel.nr: 08-606 91 77

Jonatan Öhman, kommunikationschef Hembla
jonatan.ohman@hembla.se
Tel.nr: 08-121 317 25

En Frisk Generation 
Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion, förändrar sina matvanor och många upplever en förbättrad livskvalitet. En uppföljande studie visar att de hälsosamma vanorna håller i sig efter programmets slut och att 50 % av de mest inaktiva barnen är engagerade i en föreningsaktivitet.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.