2021-10-22 14:45Pressmeddelande

Utan förebyggande arbete kommer behovet av akuta insatser aldrig att ta slut.

null


Det är dags att vi tillsamman agerar i ett tidigt skede så att vi kan bryta den negativa samhällsutvecklingen vi befinner oss i. 

Skjutningen av en 19-årig rappare är bara den senaste i raden av flera tragiska händelser i Sverige och vi känner med de anhöriga och alla drabbade i denna tragiska stund. 

Vi på En Frisk Generation jobbar och verkar i de områden där detta tyvärr har blivit en del av vardagen. Vi möter föräldrar som är förtvivlade och inte vågar släppa ut sina barn själva. Vi möter barn i lågstadieålder som inte har något att göra och där föräldrarna inte finns som stöd. Vi möter skolor med stora utmaningar. 

Vi har i decennier konstaterat att insatser måste göras i ett tidigt skede och nu är det dags att civilsamhället släpps in och prioriteras så att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi måste ta ett samlat grepp med kompletterande insatser där samhället brister. 

Om vi vill se ett annat samhällsklimat så behöver förebyggande och akuta insatser gå hand i hand. Vi vill se kommuner som vågar satsa på barnen så att de kan se en alternativ framtid. Vi behöver arbeta med hela familjen för att skapa trygghet och förbättrade livsvillkor i utsatta områden runt om i landet. 

Det är dags att investera i insatser som gör skillnad både nu och i framtiden.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.