2017-04-03 09:46Pressmeddelande

Tillsammans för En Frisk Generation

null

En Frisk Generation presenterar idag Michel Tornéus som den sista av fyra nya ambassadörer för stiftelsen. Tillsammans vill de inspirera barn och föräldrar till ett mer aktivt liv och hjälpa barnen att växa upp till starka och friska individer.

En Frisk Generation är en idéburen organisation som arbetar för att alla barn i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. De arbetar med att engagera barnfamiljer i områden där resurser många gånger är begränsade. 

Med egen erfarenhet och kompetens inom områden som idrott, motion och friluftsliv ska En Frisk Generations ambassadörer bidra till att nå visionen – Att Sverige ska ha världens friskaste barn!

De senaste veckorna har Patricia Axling, Anna Sunneborn och Oskar Kihlborg presenterats och idag presenterar En Frisk Generation Michel Tornéus som ambassadör. Michel är friidrottare och uppvuxen i Botkyrka, söder om Stockholm. Han har hjärtat på rätta stället och brinner för att inspirera fler familjer att röra på sig. Michel tycker att det viktigaste är att ha kul på vägen.

En Frisk Generation är glada över att de nya ambassadörerna valt att engagera sig i stiftelsen.

-Det känns så roligt att dessa härliga förebilder vill stödja oss. Det kommer att betyda mycket för barn och föräldrar som deltar i vår verksamhet, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef.

Läs mer om ambassadörerna här  

Information En Frisk Generation: verksamhetschef Anja Nordenfelt, tel. 070-974 02 92, anja@enfriskgeneration.se


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.