2016-05-16 07:00Pressmeddelande

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!

TACK TILL VÅRA SPONSORER!

ETT STORT TACK!

Tack till Kronprinsessparets stiftelse, ICAMekonomen, Stadium,Carl Bennet och Nestlé för att ni är med och bidrar till att Sverige ska ha världens friskaste barn. Ert stöd bidrar till att En frisk generation kan erbjuda barnfamiljer kostnadsfria aktiviteter och inspirera dem till en hälsosam livsstil.

Tack till alla kommuner som har implementerat En frisk generation!

Alla loggor


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.