2019-09-23 09:20Pressmeddelande

Singapores folkhälsomyndighet besöker En Frisk Generation för ökad kunskap om familjebaserad prevention

null

Singapore har en frisk befolkning och medellivslängden är den tredje högsta i världen men trots det står landet inför samma globala hälsoutmaningar som resten av världen. Befolkningen blir allt mer stillasittande och förekomsten av diabetes typ 2 ökar i allt snabbare takt. En delegation från Singapore Health Promotion Board är i Sverige för att hitta nya strategier och vända utvecklingen.

– Redan idag sker ett omfattade folkhälsoarbete i Singapore, bland annat delar Health Promotion Board ut rörelsemätare till alla medborgare. Fokus ligger på preventiva åtgärder. Vid mitt besök i Singapore förra året presenterade jag initiativ som riktar sig till barn, ett av dem var En Frisk Generation, att programmet är familjebaserat väckte stort intresse, säger Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet.

Under veckan besöker delegationen Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och hälsoinitiativ som En Frisk Generation, Bunkefloprojektet och Generation Pep. Förutom att ta del av En Frisk Generations arbete och forskningsresultat så deltar även delegationen på ett aktivitetspass och äter middag med familjerna på Sollentuna International School. 

– Vi vill förstås bidra med så mycket kunskap som möjligt. Att deltagarna förbättrar sin hälsa, med mer vardagsmotion och bättre matvanor, är förstås positiva resultat men vi vill också visa att passen ger familjerna en tillfälle att umgås och ha kul. Genom att träffa familjerna och själva vara med på en aktivitet får delegationen uppleva verksamheten på riktigt. Olika punktinsatser är förstås bra men vill man skapa långsiktig förändring så behöver man involvera både barn och föräldrar. Hos oss har deltagarna möjlighet att sätta nya vanorna under ett år och vi vet att det ger hållbara resultat, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef på En Frisk Generation.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anja Nordenfelt, verksamhetschef En Frisk Generation:
anja@enfriskgeneration.se
070–974 02 92


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en insamlingsstiftelse som inspirerar barnfamiljer att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Sedan starten 2011 har över 1 000 familjer deltagit i verksamheten. En Frisk Generation stöttar där behovet är som störst och arbetar förebyggande för att minska ohälsotalen bland barn. H.K.H Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden.

Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.

Svenska barn är inaktiva ca: 70 procent av sin vakna tid och nästan 25 procent är överviktiga eller har fetma. Det är på fritiden, utanför skolan, som barn rör sig minst och hälsan är som mest ojämlik. 


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.