2015-12-07 07:00Pressmeddelande

SEMINARIUM MED SKANDIA – OHÄLSANS PRIS

null

Den 3 december anordnade vi tillsammans med Skandia och Karolinska Institutet ett seminarium om Ohälsans pris. Till seminariet kom mycket folk från olika yrkesvärksamheter och organisationer som ville ta del av dagen.

Temat för dagen var ohälsans pris och hur alla i samhället måste hjälpa till för att kunna arbeta preventivt mot ohälsa. Med seminariet ville vi öka kunskap och medvetenhet om vikten av att förebygga ohälsa. Ohälsan skapar stora kostnader för arbetsgivare, samhälle och inte minst lidande för individen själv.

Talarna för dagen var bland annat En frisk generations verksamhetschef Anja Nordenfelt, Mai-lis Helenius från Karolinska Institutet och En frisk generation beskyddare H.K.H Prins Daniel.

Se hela seminariet här.

Gå in och läs inlägget på Kungahuset.se

Tack alla som deltog på seminariet, vi hoppas att ni har fått mer energi till hur ni kan vara med och bidra till ett friskare Sverige.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.