2016-11-30 07:00Pressmeddelande

SEMINARIUM - NYCKELN TILL EN FRISK GENERATION

null

Sveriges befolkning ligger på tredje plats i världen i att träna och motionera mest, men samtidigt är vi ett av världens mest stillasittande folk. Fysisk inaktivitet och högt BMI kostar Sverige 25 miljarder kronor varje år och medför stort lidande för individen. Hälsoklyftorna växer och utanförskapet drabbar våra barn allra hårdast.

BARN SOM VÄXER UPP i områden som är socialt och ekonomiskt mindre gynnsamma löper en 60 procent högre risk att drabbas av fysisk ohälsa och 70 procent högre risk för psykisk ohälsa än barn som växer upp i mer gynnsamma områden. Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för den fysiska och psykiska hälsan under hela livet och påverkar även den framtida utbildningsnivån. Källa: Folkhälsomyndiheten

FÖREBYGGANDE INSATSER i barn och ungas liv främjar deras hälsa och ger dem bättre förutsättningar inför framtiden. Tillsammans kan vi vända den nedåtgående trenden. Sverige ska få världens friskaste barn!

VI MÅSTE AGERA NU! En Frisk Generation, GEN-PEP och Karolinska Institutet bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium med fokus på hälsa, integration, social hållbarhet för barn och unga. Det här ett seminarium du inte får missa. Kom och ta del av forskningen, lyssna på hur politiker, näringslivet, kommun och civilsamhället kan arbeta med förebyggande insatser.

INFORMATION

Datum: Den 12 december 2016
Tid: 13.00-16.00
Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6 Solna, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt!

ANMÄL DIG TILL SEMINARIET HÄR!

Inbjudan går ut till Sveriges alla kommuner och landsting, näringsliv, politiker, skolor, studenter och civilsamhället. Sista anmälningsdatum är den 7:e december.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.