2021-10-20 15:10Pressmeddelande

Satsning på öppna aktiviteter ska skapa trygghet i närområdet

null

Svenska Postkodstiftelsen stöttar En Frisk Generation med 2,4 miljoner kronor för att ge både barn och vuxna möjlighet till förbättrad hälsa, bredare nätverk och ökad trygghet genom att satsa på utveckling av öppna aktiviteter.

Aktiviteterna kommer att äga rum två gånger i veckan i flera områden runt om i landet. Tanken är att erbjuda fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet med riktig låga trösklar för deltagande.

En Frisk Generation är en ideell organisation som arbetar med att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv gemenskap. En Frisk Generations öppna aktiviteter genomförs lokalt i bostadsområden för att öka känslan av välmående genom förbättrad hälsa och ökad trygghet. I projektet kommer barn och föräldrar i tio områden ha möjlighet att delta på olika idrotts- och friluftsaktiviteter med fokus på rörelseglädje. Aktiviteterna kommer i huvudsak att äga rum utomhus. Effekten av insatsen kommer att utvärderas av forskare från Karolinska Institutet.

- Vi har en god folkhälsa i Sverige, men skillnaderna är stora beroende på var du bor, vilka dina föräldrar är och vilken skola du går i. Vi vill att alla barn ska ha samma möjligheter att röra på sig, veta vad som är bra att äta och växa upp i ett tryggt bostadsområde. Genom Svenska Postkodstiftelsens stöd kan vi vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare på En Frisk Generation.

- Redan före pandemin fanns det en ojämlik tillgång till idrott och fysisk aktivitet; vi ser att dessa utmaningar har förvärrats under de senaste 18 månaderna. Nu, mer än någonsin, är det viktigt att alla, oavsett bakgrund och var man bor, får möjlighet att leva ett hälsosamt och aktivt liv och genom vårt samarbete med En Frisk Generation är vi övertygade om att vi kan bidra till just det, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projektet ska pågå under två år och bidra till att barn i områden med socioekonomiska utmaningar ska uppleva en förbättrad hälsa, ökad trygghet och social inkludering.

Om Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,7 miljarder förmedlats till över 700 projekt.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.