2020-06-09 11:14Pressmeddelande

Positiva effekter av programmet En Frisk Generation

null

Programmet En Frisk Generation visar positiva effekter hos barnfamiljer i utvalda områden. Familjer som deltagit i programmet rörde sig mer på helgen och barn och vuxna med lägre rapporterad livskvalitet vid start hade en högre livskvalitet jämfört med en kontrollgrupp efter programmet.

Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation startades 2011 och är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar hälsofrämjande med inriktning mot barnfamiljer. H.K.H. Prins Daniel är en av initiativtagarna och har sedan starten varit engagerad som beskyddare för organisationen. Kronprinsessparets Stiftelse stödjer verksamheten.

Mer än 1600 familjer har hittills deltagit i programmet. Under ett års tid erbjuds familjer med barn i årskurs 2 från olika utvalda resurssvaga områden att delta. Familjerna erbjuds två familjeaktiviteter i veckan, en vardag och en helgdag. Familjerna får prova på olika aktiviteter som finns i kommunen till exempel fotboll, basket, innebandy, friluftsaktiviteter som däremellan varieras med gemensamma lekar och uppdrag. Aktiviteterna koordineras av en hälsokoordinator samt ledare från lokala idrotts-, och friluftsföreningar. Vid varje avslutad vardagsaktivitet serveras också en måltid i skolans matsal för att stimulera goda och hälsosamma matvanor. Helgpassen avslutas alltid med frukt.

En utvärdering av programmet som genomförts i Haninge kommun visar att familjerna som varit med i programmet under ett läsår rör sig mer på helgerna jämfört med kontrollgruppen. Den största skillnaden ses hos mammor och flickor som ökade sin fysiska aktivitet med i genomsnitt 19 minuter på måttlig till hög intensitet per dag på helgen. Dessutom visar resultaten att de barn och vuxna som rapporterade en lägre nivå av livskvalitet vid starten av programmet hade en bättre livskvalitet efter programmet jämfört med kontrollgruppen. Sedan 2015 har professor Mai-Lis Hellénius tillsammans med Gisela Nyberg, med dr och Susanne Andermo, med dr från Karolinska Institutet och flera andra medarbetare utvärderat effekten av metoden.

– Mot bakgrund av att hälsoklyftorna nu ökar kraftigt i samhället tycker vi att resultaten är mycket uppmuntrande och viktiga. Det går att tillsammans med kommunen uppmuntra och stödja familjer till ett aktivare liv och bidra till en bättre livskvalitet, säger professor Mai-Lis Hellénius.

Finansiärer: Anslag till utvärdering av programmet har erhållits från Hjärt-Lungfonden, Skandia Risk Hälsa, Karolinska Institutets fonder och Jerringfonden.

Vetenskapliga artiklar
Effectiveness of a Family Intervention to Increase Physical Activity in Disadvantaged Areas—A Healthy Generation, a Controlled Pilot Study:https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/3794 - artikel i International Journal of Environmental Research and Public Health

Effectiveness of a family intervention on health-related quality of life–a healthy generation, a controlled pilot trial:https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-020-08895-z - artikel i BMC Public Health

Vid frågor eller ytterligare information kontakta:

Professor Mai-Lis Hellénius, tel: 072-5418335

Med dr Gisela Nyberg, tel: 070-6009179

Med dr Susanne Andermo, tel: 070-2019189


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.