2018-08-23 08:18Pressmeddelande

Ny satsning på barns hälsa i Nacka kommun

Fler barnfamiljer ska få möjlighet att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. I september startar En Frisk Generation verksamhet i Fisksätraskolan och Akademiska skolan. Tillsammans med Nacka kommun och Stena Fastigheter arbetar stiftelsen för att utveckla folkhälsoarbetet och ge fler barn i kommunen en aktiv fritid.

Tjugotre barnfamiljer har hittills rekryterats i Nacka. Med start i september kan alla barn i årskurs 2 på Fisksätraskolan och Akademiska skolan delta i En Frisk Generations program. Två gånger i veckan får de, tillsammans med sina föräldrar och syskon, kostnadsfritt prova på olika aktiviteter. Lokala frilufts- och idrottsföreningar bjuds in så familjerna får möjlighet att till exempel testa fotboll, orientering, skridskoåkning eller yoga. En gång i veckan äter deltagarna middag ihop och kan lära sig mer om vad kroppen behöver för att må bra. Programmet pågår under ett år.

- Vi ser med spänning fram emot att följa En Frisk Generations projektmodell, som vi hoppas ska bidra till förbättrad folkhälsa och till ännu fler medlemmar i Nackas föreningsliv, säger Anders Mebius, Kultur- och fritidsdirektör, Nacka kommun

Om familjerna hittar någon aktivitet som är extra rolig och vill fortsätta med den när året är slut går Stena Fastigheter in och bidrar med medlemsavgift till föreningen.

-Vi vill att de boende ska trivas i sitt närområde och då är det viktigt att det finns saker att göra på fritiden. Att arbeta med fokus på familjer är extra roligt, då det är en satsning på framtida generationer, säger Sarah Pettersson, relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

En Frisk Generation finns över hela landet. Nacka kommun är den fjärde kommunen i Stockholms län som valt att samarbeta med stiftelsen. Anja Nordenfelt, verksamhetschef, En Frisk Generation:

-Det är främst på fritiden som stillasittandet ökar och det är där vi kan gå in och göra skillnad. Hittills har över 900 barnfamiljer deltagit i vårt program och hittat glädjen i vardagsmotionen. Vi hoppas förstås att familjerna i Nacka ska få uppleva samma sak. Alla ska känna sig varmt välkomna till En Frisk Generation!

Fakta om ohälsotal
Dagens barn riskerar att få en sämre hälsa än tidigare generationer. Unga vuxna rör sig mindre än 85-åringar. Svenska barn sitter mest i Norden, i snitt 8 timmar om dagen. 25 procent av Sveriges barn är överviktiga eller har fetma.Barn som deltagit i En Frisk Generations program ökade sin fysiska aktivitet med 12 minuter i veckan. Det kan jämföras med tidigare internationella studier som i snitt skapade en förändring på 4 minuter. Mer information: 3 miljoner forskningsstudier kring ohälsa - men vad gör vi?


Kontakt: 
En Frisk Generation
Anja Nordenfelt, Verksamhetschef
tel. 070-974 02 92
anja@enfriskgeneration.se

Nacka kommun
Anders Mebius, Kultur- och fritidsdirektör
anders.mebius@nacka.se
tel. 070 – 431 98 19

Stena Fastigheter
Sarah Pettersson, Relationsförvaltare Stockholm
sarah.pettersson@stena.com
tel. 075-241 55 97


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.