2020-03-23 09:44Pressmeddelande

Ny generalsekreterare för En Frisk Generation

null

Janna Hellerup Ulvselius har varit En Frisk Generations styrelseordförande sedan 2016. Nu går hon in som generalsekreterare för att leda och utveckla organisationen ytterligare. Janna Hellerup Ulvselius har lång erfarenhet av socialt företagande, affärsutveckling och ledarskap bland annat från Stockholms Stadsmission.

– Genom denna förändring tydliggör vi rollerna i organisationen och ger Janna ännu bättre förutsättningar att bygga en skalbar verksamhet. Syftet är att ännu fler barn och deras familjer ska få hjälp att upptäcka glädjen i livslånga hälsosamma mat- och motionsvanor genom en bevisat effektiv metod, Gustaf Brandberg, tillförordnad ordförande En Frisk Generation.

Janna Hellerup Ulvselius har tidigare arbetat i ledande positioner inom försäljning och marknad, har ett brett kontaktnät inom civilsamhället och är styrelseledamot i Stockholms handbollsförbund.

– Jag ser fram emot att fortsätta leda det viktiga arbete som En Frisk Generation gör. Nu satsar vi på att utveckla organisationen och möjliggöra för fler familjer att ta del av den aktiva gemenskap som är så viktig för att främja en god hälsa för alla, säger Janna Hellerup Ulvselius.

En Frisk Generation är en stiftelse som bryter trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en hälsosam livsstil och aktiv gemenskap. Stiftelsen är verksam i områden där behoven är som störst. Vår vision är att alla barn ska ha möjlighet att leva ett långt och friskt liv.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.