2019-06-11 10:40Pressmeddelande

Nu startar vi en rörelse för att bryta barns stillasittande

null

Barn sitter stilla i snitt 70% av sin vakna tid. För att må bra behöver barn röra på sig i 60 minuter om dagen, rörelse där pulsen slår lite snabbare och de blir svettiga. Som vuxna har vi ett ansvar för att inspirera våra barn till att röra på sig på fritiden, hitta rörelseglädje och uppmuntra den spontana rörelsen och vardagsmotionen. Tillsammans kan vi sätta fler barn i rörelse. Att hjälpa barnen att bryta stillasittandet är en investering för framtiden. 

-Vi vill att alla barn ska växa upp till starka och friska individer, det tjänar hela samhället på, säger Janna Hellerup Ulvselius, ordförande för En Frisk Generation.

Idag finns det stora skillnader i hälsa beroende på var du växer upp och skillnaderna ökar. 25 % av Sveriges barn är överviktiga och i hela världen sitter barn stilla c:a 9 timmar per dag. Undersökningen Liv och Hälsa som gjordes i Mellansverige 2017 visar att Sveriges unga sitter mer än 85-åringar. Idrottsrörelsen vittnar om att allt fler lämnar den organiserade idrotten alldeles för tidigt och de som idrottar minst är flickor som växer upp i områden med socioekonomiska utmaningar.

En Frisk Generation startar nu en kampanj för att få fler kommuner och företag att investera i våra barn. 

-Vi har gjort en film som visar vilken skev värld vi lever i, nu behöver vi hjälp att sprida vårt budskap för att sätta fler barn i rörelse. 

Se filmen här eller ladda ned den för egen publicering.

Ladda ner film

En Frisk Generation
En Frisk Generation En Frisk Generation är en stiftelse som inspirerar barnfamiljer i områden med begränsade resurser att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. I samarbete med kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhälle och forskare arbetar En Frisk Generation förebyggande för att förbättra folkhälsan. Över 1 000 familjer har deltagit i En Frisk Generations nationella program.

Källor:
Barns och ungas rörelsemönster– Folkhälsomyndigheten
Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017 – GIH
De aktiva och de inaktiva– Centrum för idrottsforskning

Liv och hälsa– Region Uppsala

För med information kontakta:
Janna Hellerup Ulvselius, ordförande, En Frisk Generation, janna@enfriskgeneration.se, tel: 0708-54 35 88
Anja Nordenfelt, verksamhetschef, En risk Generation, anja@enfriskgeneration.se, tel: 0709-74 02 92
Magdalena Byléhn, kommunikationsansvarig, En Frisk Generation, magdalena@enfriskgeneration.se, tel: 0702-64 64 21


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.