2020-06-02 15:21Pressmeddelande

Nu startar vi En Frisk Generation i Värnamo kommun

null

Till hösten kommer elever i klass två i Rörstorpsskolan och Rydaholms skola i Värnamo att tillsammans med sina familjer erbjudas hälsofrämjande aktiviteter. En hälsokoordinator och två gruppledare kommer att möta familjerna två gånger i veckan under ett skolår. Familjerna kommer att få prova på olika aktiviteter och vid avslutad aktivitet serveras en måltid i skolans matsal. Detta för att främja goda och hälsosamma matvanor.

Arbetet leds av projektet Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun (HUV). Visionen med HUV är att alla barn och unga ska ha en aktiv och hälsosam vardag. En Frisk Generation är en del av den satsningen i Värnamo.

- Tack vare Hjärt- lungfonden och vårt samarbete har vi kommit i kontakt med Norhedstiftelsen som tillsammans med Värnamo kommun gör denna viktiga satsning för en förbättrad folkhälsa möjlig. Barn som växer upp idag riskerar att få sämre hälsa än tidigare generationer. De vanor som man har med sig som barn följer ofta med livet ut, så det är viktigt med tidiga insatser, säger Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare En Frisk Generation.

Hälsoprojektet blir verklighet tack vare Syskonen Inger och Sixten Norheds Stiftelse som bidrar med finansiering och kommer att vara ett bollplank under genomförandet.

- Tillsammans kan vi utveckla varandra, säger Ulf Sjölin, ledamot i styrelsen Syskonen Inger och Sixten Norheds Stiftelse i ett pressmeddelande från Värnamo kommun. kommun.varnamo.se

Sedan 2015 har Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet, tillsammans med Gisela Nyberg och Susanne Andermo utvärderat En Frisk Generation. Susanne Andermo, som är kvalitativ forskare i teamet, kommer att göra en studie av lärares och föräldrars upplevelser om hur interventionen i Värnamo påverkar bland annat familjernas livsstil och barnens inlärning.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.