2017-06-27 10:48Pressmeddelande

Nu satsas det på ökad hälsa bland barn och unga i Upplands Väsby

null

Upplands Väsby kommun tillsammans med Väsbyhem och Stena Fastigheter satsar gemensamt för att inspirera barnfamiljer i bostadsområdet Smedby till ett mer aktivt liv genom En Frisk Generation. Just nu pågår en efterlysning för att hitta intresserade familjer som vill delta i aktiviteterna.

Sverige är både ett av världens mest stillasittande länder samtidigt som vi är ett av de som motionerar mest. Detta har lett till att klyftorna mellan de som är fysiskt aktiva och de som är inaktiva har blivit allt större. En Frisk Generation, som arbetar med att förbättra barn och ungdomars hälsa, vill nu tillsammans med Upplands Väsby kommun samt bostadsbolagen Väsbyhem och Stena Fastigheter ändra på detta.

– För oss är det viktigt att kommuninvånarna känner att vi som kommun satsar på dem. Det känns bra att kunna erbjuda boende i Smedby roliga fritidsaktiviteter och samtidigt slå ett slag för folkhälsan, säger Helene Hagberg, Folkhälsostrateg i Upplands Väsby kommun.

Det unika med den här satsningen är att två fastighetsbolag har valt att tillsammans med kommunen gå in och stödja En Frisk Generation lokalt.

Sarah Pettersson, relationsförvaltare på Stena Fastigheter, berättar att Stena har lång erfarenhet av att stödja liknande projekt i de områden där de har fastigheter.

– Vi vill att de boende ska trivas i sitt närområde och då är det viktigt att det finns saker att göra på fritiden. Att arbeta med fokus på familjer är extra roligt, då det är en satsning på framtida generationer.

Daniel Aronson är förvaltare på Väsbyhem:
– Det är en viktig satsning som görs i Smedby. Vi tror mycket på det förebyggande arbetet, och är helt övertygade om att många familjer kommer få ökad gemenskap och förbättrad hälsa genom de metoder som En Frisk Generation använder. Vi behöver ett samarbete som visar upp förebilder och möjligheter till en bättre livskvalité genom ökad hälsa.

En Frisk Generation rekryterar intresserade familjer under sommaren, för att kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter från och med september. Just nu efterlyser man framförallt familjer där ett av barnen är 9-11 år och som vill få ta del av två familjeaktiviteter per vecka under ett års tid.

– Små förebyggande insatser tidigt i ett barns liv kan ge stora effekter tillbaka och är samhällsekonomiskt lönsamma, därför är vi oerhört tacksamma för samarbetet i Upplands Väsby och söker nu familjer som vill vara med i vår verksamhet här, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef på En Frisk Generation.

Aktiviteterna som erbjuds kommer att variera men kan t.ex. vara fotboll, basket, innebandy, friluftsaktiviteter och skridskoåkning. Efter avslutad vardagsaktivitet serveras en måltid i en närliggande lokal för att främja goda och hälsosamma matvanor. Det kostar inget att delta och hela familjen får vara med. Efter ett års tid har familjerna fått prova ett stort utbud av roliga aktiviteter och blir, om de vill, hjälpta att komma i kontakt med en förening som de fattat tycke för.


För mer information: 
En Frisk Generation
Anja Nordenfelt, Verksamhetschef, anja@enfriskgeneration.se, tel. 0709-74 02 92
Maria Frändegård, Presschef, tel. 0709-187018

Upplands Väsby kommun
Helene Hagberg, Folkhälsostrateg, helene.hagberg@upplandsvasby.se, tel. tel. 08-590 970 00

Stena fastigheter
Sarah Pettersson, Relationsförvaltare Stockholm, sarah.pettersson@stena.com, tel. 075-241 55 97

Väsbyhem
Daniel Aronson, Förvaltare, daniel.aronson@vasbyhem.se, tel. 08-590 980 00.

Fakta om ohälsotal i Sverige
Barn och vuxna i Sverige sitter stilla 8-9 timmar av sin vakna tid.
Andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är mycket liten. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid.
Endast 1 av 4 svenska barn äter det av WHO rekommenderade intaget på 400 gram frukt och grönt/dag.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.