2018-11-27 11:28Pressmeddelande

Kronprinsessparets Stiftelse ger fortsatt stöd till En Frisk Generation

null

En Frisk Generation får fortsatt stöd av Kronprinsessparets Stiftelse. Fjorton projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige har valts ut. En Frisk Generation har sen tidigare fått anslag från Kronprinsessparets stiftelsen och är ett av sex projekt som efter utvärdering får fortsatt förtroende. 

Vi är otroligt glada att få stöd från Kronprinsessparets Stiftelse. Bidraget ger oss möjlighet att nå ännu fler barnfamiljer och inspirera dem till ett aktivt och friskt liv. Tack vare det kan vi fortsätta göra nytta där behoven är som störst och förändra fler människors liv, säger Janna Hellerup Ulvselius, ordförande En Frisk Generation. 

Kronprinsessparets Stiftelse vill genom projektanslagen möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Med hjälp av expertrådet väljer stiftelsen ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället och stödjer dessa projekt genom att bidra med finansiering och kunskap.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.