2021-11-23 15:15Pressmeddelande

Kavli bidrar till att främja psykisk hälsa genom att stödja En Frisk Generation

null

Andelen barn och unga i Sverige som lider av psykisk ohälsa har fördubblats sedan mitten av 80-talet. Kavlifonden, som äger Kavli Sverige, vill bidra till att bryta trenden genom att stödja En Frisk Generations arbete med barn och föräldrar. Målet är att öka den fysiska aktiviteten och bidra med kunskap om mat i en social gemenskap i närområdet.

Under två år kommer den ideella stiftelsen Kavlifonden att stödja En frisk Generations arbete med att främja en mer jämlik hälsa med 2 500 000 kronor. Under projektperioden ska En Frisk Generation anordna hälsofrämjande aktiviteter runt om i Sverige.

En Frisk Generation arbetar med hela familjen i fokus och vill främja en mer jämlik hälsa genom att arbeta med flera perspektiv. Att röra på sig och att äta bra är förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa. Genom En Frisk Generations metod stärks familjerelationerna, då barn och föräldrar gör aktiviteter tillsammans, något som många inte prioriterar idag.

Då aktiviteterna i hög grad genomförs utomhus i närområdet upplever föräldrar och barn att de känner sig tryggare i sin omgivning. Fler föräldrar rör sig i närområdet och barnen får fler vuxna förebilder som bidrar till en positiv gemenskap.

Varje år delar Kavli ut hela sitt överskott till goda ändamål. Projekt som främjar barn och ungdomars psykiska hälsa står högst upp på agendan de närmaste åren.

- Det är med stor glädje som Kavlifonden inleder detta samarbete med En Frisk Generation. Genom denna satsning önskar Kavlifonden förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Vi vet att god hälsa är nära kopplat med bra tillgång till information och kunskap. En Frisk Generations arbete med att skapa aktiviteter av god kvalitet är viktigt för att främja goda livstilsvanor hos barn och deras familjer, säger Inger Elise Iversen, VD för Kavlifonden.

En Frisk Generation ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Kavli.

- Att Kavli väljer att stödja oss betyder att vi kan nå ännu fler med våra insatser. Vi vet att det vi gör är viktigt och att det får effekt, det visar utvärderingen av metoden som Karolinska Institutet genomfört. Kavli ger oss den möjlighet som vi behöver för att utveckla arbetet och bryta den trend som finns just nu. Det utbredda stillasittandet bland barnen är en global utmaning som vi alla måste ta på allvar, säger Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare på En Frisk Generation.

Projektet "Minskad psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet och ökad trygghet" påbörjas under hösten och pågår under 24 månader. Genom att erbjuda barnfamiljer kostnadsfria aktiviteter, kunskap om hälsosam mat och föräldrastöd ska En Frisk Generation bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stärkta familjerelationer, ökad integration och tryggare bostadsområden.

För mer information om projektet, kontakta generalsekreterare Janna Hellerup Ulvselius, janna@enfriskgeneration.se 070-854 35 88 eller kvalitetsstrateg Vera Holm, vera@enfriskgeneration.se 070- 264 64 21
Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.