2021-05-25 07:40Pressmeddelande

Här är kommunerna som satsar på barns hälsa efter pandemin

null

Kommunerna Ockelbo, Västerås, Kungsbacka, Värnamo, Upplands Väsby, Sollentuna, Nacka och Haninge är måna om barn och ungas hälsa och vill motverka effekterna av pandemin. Därför kommer de att förlänga samarbetet med den ideella organisationen En Frisk Generation som jobbar aktivt för en mer jämlik hälsa för alla barn.

I en rapport som nyligen publicerades av Generation Pep framgår det att ett av fem barn har rört sig mindre under pandemin än vad de vanligtvis brukar göra. Samtidigt som ett av tre barn har haft mer skärmtid under pandemin. I rapporten framgår det även att barn och unga vill ha idrott mer än en gång i veckan oavsett antal lektioner de har i nuläget. Ett sätt för kommunerna att möta de ungas behov av mer rörelse är genom ett fortsatt samarbete med En Frisk Generation. För de medverkande barnen innebär det rörelseaktiviteter två dagar extra i veckan.

-Vi är otroligt glada för att dessa kommuner har valt att förlänga vårt samarbete och satsa på vårt familjeprogram. I pandemins fotspår och kommande efterdyningar är det viktigt att vi agerar och ger barn och ungdomar en möjlighet att skapa hälsosamma vanor efter ett år som för många har inneburit mycket stillasittande, säger Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare på En Frisk Generation.

Kommunerna som förlänger samarbetet är Ockelbo, Västerås, Kungsbacka, Värnamo, Upplands Väsby, Sollentuna, Nacka och Haninge. Dessutom fortsätter Östbergaskolan, Rågsveds grundskola och Husbygårdsskolan i Stockholms stad sitt samarbete. I Göteborg kommer öppna aktiviteter att testas under hösten för att kunna sprida hälsosamma vanor till ännu fler.

En Frisk Generation erbjuder fysisk aktivitet kunskap om mat och föräldrastöd för barn och vuxna. Aktiviteterna är kostnadsfria och äger rum lokalt i närområdet. En Frisk Generations program bidrar till förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stärkta familjerelationer och tryggare bostadsområden.

Vill du ha mer information om En Frisk Generation eller komma i kontakt med ansvariga på kommunen?

Kontakta Liza Hallin, programansvarig på En Frisk Generation

liza@enfriskgeneration.se

0730 – 78 44 35


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.