2016-02-25 07:00Pressmeddelande

EN FRISK GENERATION STARTAR UPP I HELSINGBORG!

null

EN START TILL EN AKTIV VARDAG!

Nu är det helt klart att En Frisk Generation kommer att implementeras i Helsingborg stad, vilket vi tycker är fantastiskt roligt! Under vårterminen kommer skolor att rekryteras och alla familjer som har ett barn i årskurs 2 kommer att erbjudas att bli medlemmar. Vid höstterminens start kommer aktiviteterna att starta igång och familjerna kommer att erbjudas aktiviteter två gånger i veckan, en vardags-, och en helgaktivitet. På vardagar kommer de äta middag tillsammans i skolans matsal efter passet och på helger kommer det serveras frukt. Hela familjen är välkommen och det är helt kostnadsfritt!

Det har hänt otroligt mycket sedan 2011 när En Frisk Generation startade i en skolan i Södertälje. I dagsläget finns vi i tre kommuner och samarbetar med fem skolor, och nu tillkommer även Helsingborg stad. Det finns andra stadsdelar och kommuner som har visat intresse för att implementera En frisk generation, vilket visar på att engagemanget för att skapa bättre förutsättningar för barnfamiljer är stort. Tillsammans arbetar vi preventivt mot ohälsa, utanförskap och inspirerar till en hälsosam livsstil och en aktiv vardag med våra barn. Det känns otroligt roligt att En frisk generation växer runt om i Sverige och vi ser fram emot samarbetet med Helsingborg stad!

EN FRISK GENERATIONS METOD

Vill du läsa mer om hur vår verksamhet fungerar och hur metoden ser ut för att aktivera fler barnfamiljer?

Läs mer här!


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.