2016-08-31 15:44Pressmeddelande

EN FRISK GENERATION REKRYTERAR NY ORDFÖRANDE

null

En Frisk Generation arbetar för att Sverige ska ha världens friskaste barn. Målet är att inspirera och stärka barnfamiljer till ett hälsosamt liv.

Rekryterat arbetande styrelseordförande

Nu ökar En Frisk Generation takten och som en del av det har styrelsen rekryterat en arbetande styrelseordförande.

"Min bakgrund från civilsamhället och näringslivet, i kombination med mitt engagemang och intresse för idrott och hälsa tror jag kan bidra till den utveckling som En Frisk Generation står inför" säger Janna Hellerup Ulvselius, ny ordförande för En Frisk Generation. 

Janna Hellerup Ulvselius har tidigare arbetat inom detaljhandeln och på Stockholms Stadsmission. Senast kommer Janna från uppdraget som vd på kommunikationsbyrån Hemma.

Vill nå fler

Professor Mai-Lis Hellénius från Karolinska Institutet leder forskning på effekten av metoden och säger att "En Frisk Generation gör ett unikt arbete". Verksamhetsansvarig Anja Nordenfelt berättar "Det vi hittills har sett är att vårt arbete har haft en mycket positiv inverkan på de barn och familjer som deltagit i verksamheten, därför vill vi nu öka takten och nå fler".

Stiftelsen beskyddas av H.K.H Prins Daniel, som är engagerad i barn och ungdomars hälsa och som nyligen lanserat organisationen GEN-PEP, en organisation som vill sprida kunskap och engagemang kring barn och ungdomars hälsa. "Jag ser fram emot att följa arbetet med En Frisk Generation och välkomnar Janna till sitt nya uppdrag" säger H.K.H. Prins Daniel.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.