2018-09-25 07:50Pressmeddelande

En Frisk Generation presenterar sin verksamhet i FN

null

Den 27 september möts världens ledare i FN för att diskutera hur man gemensamt kan förebygga livsstilssjukdomar som varje år orsakar miljontals människor en för tidig död. I år är fokus bland annat på frivilligorganisationer och deras insatser för folkhälsan. En Frisk Generation har valts ut, som en av fyra organisationer, att berätta om sin verksamhet på konferensen i samband med det tredje United Nations High-level Meeting on NCDs.

En Frisk Generation representeras av verksamhetschef Anja Nordenfelt och Gisela Nyberg, Karolinska Institutet.

-Det känns verkligen stort och spännande att få berätta om En Frisk Generation i FN. Att arbeta med hela familjen; både barn och vuxna tillsammans, och att samverka med skola, hem, föreningsliv, näringsliv och så forskningsnära är speciellt. Att bli utvalt, som ett av fyra projekt i världen, och få möjlighet att prata på konferensen visar att det även är unikt ur ett internationellt perspektiv. Jag är övertygad om att de som kommer och tar del av En Frisk Generations metod blir imponerade både av verksamheten och resultaten. Förhoppningen är att fler länder tar efter vårt sätt att arbeta med folkhälsa, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef för En Frisk Generation

En Frisk Generations program finns i ett flertal kommuner över hela landet. I fokus står barnfamiljer i områden där resurser kan vara begränsade. Två gånger i veckan får barnen, deras föräldrar och syskon, prova på olika aktiviteter gratis. Vid varje träningstillfälle får familjerna också äta middag ihop och lära sig mer om mat och vad kroppen behöver för att må bra. En forskningsgrupp från Karolinska Institutet har sedan starten, 2011, utvärderat metoden.

- Jag tror att En Frisk Generation är intressant ur flera perspektiv. Internationellt finns det inga likande projekt. Vi utvärderar inte bara effekten av En Frisk Generation utan också hur programmet implementeras i kommunerna. Det här är en stor chans att få sprida vår forskning vilket känns både kul och spännande! säger Gisela Nyberg, Med. Dr, Karolinska Institutet.

I den svenska delegationen ingår även Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och Friskis & Svettis.

Fakta
Varannan sekund dör en person mellan 30 och 70 år en för tidig död på grund av icke-smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kronisk lungsjukdom. I Sverige står dessa sjukdomar för över 90 procent av alla dödsfall.

Riskfaktorer är bl.a. stillasittande, ohälsosamma matvanor, alkohol och rökning

41 miljoner människor dör varje år en för tidig död på grund av livsstilssjukdomar. År 2030 beräknas siffran ha öka till 55 miljoner och målsättning är att minska dödligheten med en tredjedel fram tills dess.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.