2018-08-30 09:11Pressmeddelande

En Frisk Generation ökar rörelseglädjen för barn med hjälp av Postkodstiftelsen

null

Det är på fritiden, utanför skolan, som barn rör sig minst och hälsan är som mest ojämlik. En Frisk Generation stöttar där behovet är som störst och arbetar förebyggande för att minska ohälsotalen bland barn. Tack vare Postkodstiftelsens stöd på 1, 5 miljoner kan En Frisk Generation rekrytera fler regioner, kommuner och landsting för att tillsammans utveckla folkhälsan.

- Vi har inte ambitionen att skapa morgondagens idrottsstjärnor men alla barn ska ha samma förutsättningar att leva ett friskt och hälsosamt liv. Med stöd av Postkodstiftelsen kan vi nu nå ännu fler barnfamiljer och skapa långsiktig förändring, säger Janna Hellerup Ulvselius, ordförande, En Frisk Generation.

En Frisk Generations program riktar sig till barn i årskurs 2. Tillsammans med sina familjer får de chans att gratis prova på fysisk aktivitet två gånger i veckan och i samband med det äta middag ihop och få tips om vad kroppen behöver för att må bra. Barn som deltar i programmet ökar sin aktivitet med tolv minuter i veckan, mår bättre fysiskt och upplever en ökad livskvalitet.

- Att vara fysiskt aktiv under barn- och ungdomsåren leder till en god hälsa på såväl kort som lång sikt. Men idag är verkligheten att inte alla har samma möjligheter till en aktiv och hälsosam livsstil. Vi är därför stolta över att stötta En Frisk Generation, som kommer att verka för att fler barn och familjer i hela landet får tillgång till fysiska aktiviteter, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Fakta om ohälsotal
Dagens barn riskerar att få en sämre hälsa än tidigare generationer. Unga vuxna rör sig mindre än 85-åringar. Svenska barn sitter mest i Norden, i snitt 8 timmar om dagen. 25 procent av Sveriges barn är överviktiga eller har fetma. Barn som deltagit i En Frisk Generations program ökade sin fysiska aktivitet med 12 minuter i veckan. Det kan jämföras med tidigare internationella studier som i snitt skapade en förändring på 4 minuter. Mer information: För lite fysisk aktivitet och dålig kost. 3 miljoner forskningsstudier - men vad gör vi?

Projekt för en positiv samhällsutveckling
Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än en miljard kronor fördelats till över 400 projekt i Sverige och internationellt.

Kontakt

En Frisk Generation
Janna Hellerup Ulvselius, ordförande
tel: 0708-54 35 88
janna@enfriskgeneration.se


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.