2022-01-27 08:00Pressmeddelande

En Frisk Generation och Health Integrator inleder samarbete för att stärka barn- och familjehälsa genom stöd till goda levnadsvanor tidigt i livet

null

En Frisk Generation och Health Integrator tecknar ett samarbetsavtal med målet att stärka barn- och familjehälsa genom stöd till goda levnadsvanor tidigt i livet. Genom information och verktyg som stöttar och utbildar familjer i att förebygga ohälsa.

Enligt Folkhälsomyndigheten är barn inaktiva mer än 70% av sin vakna tid, vilket ökar risken för sämre hälsa. Ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor har stora effekter på både det fysiska och psykiska välmåendet. Samtidigt har behandling av barnfetma i Sverige ökat med över 900% under 2004-2017. Fler barn får tillgång till behandling men behandlingsresultatet har inte förbättrats*. Kostnaden för fetmarelaterad ohälsa i Sverige uppgår idag till ca 70 miljarder kr per år.

”En Frisk Generation tar ett helhetsgrepp om hälsan och sänker trösklarna för att genomföra en livsstilsförändring. Vi arbetar med hela familjen i fokus, där behoven är som störst och med en metod som är unik och som vi vet fungerar. Att samarbeta med Health Integrator skapar förutsättningar för att nå ut till många fler och verkligen göra skillnad tillsammans”, säger Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare på En Frisk Generation.

Mai-Lis Hellénius, Professor på Karolinska Institutet samt ansvarig för utvärderingsarbetet av En Frisk Generations familjeprogram:
“Utvärderingen av En Frisk Generation visar att den fysiska aktiviteten ökar och att de barn som rapporterar en låg livskvalitet signifikant förbättrar den. Studien är helt unik - det finns en föreställning om att det inte går att nå den målgrupp som En Frisk Generation arbetar med - men här ser vi att det är möjligt”

Health Integrator är företaget bakom en världsunik satsning som hjälper stockholmare mellan 50 och 60 år att förebygga kroniska sjukdomar.**

”Trots att kunskap och studier finns, går idag endast 3-4 procent av Sveriges samlade sjukvårdsutgifter till prevention. Vi kan nu visa fantastiska resultat av preventiva insatser med hjälp av individuell hälsoplan, kontinuerlig uppföljning och låg tröskel att komma till handling genom ett samlat utbud av kvalitetssäkrade tjänster”, säger Fredrik Söder, CEO och grundare Health Integrator.

Region Stockholm var först ut i världen med att finansiera en preventiv insats för typ 2-diabetes genom en hälsoobligation. Nu planerar Region Stockholm en liknande finansieringsmodell men med fokus på familjer och familjehälsa. Där samarbetet mellan En Frisk Generation samt Health Integrator kan kombinera en klinisk validerad metod med en plattform och tjänst som möjliggör genomförande samt uppföljning av en sådan satsning.

*Borisregistret https://www.e-boris.se/publikationer/2020-2/

För kontakt och mer information:
Janna Hellerup Ulvselius
Generalsekreterare En Frisk Generation
Tel: +46 (0)708 54 35 88
Mail: janna@enfriskgeneration.se

Fredrik Söder
CEO Health Integrator
Tel: +46 (0)723 89 00 90
Mail: fredrik.soder@healthintegrator.eu

Information om Health Integrator:
Health Integrator har utvecklat en digital hälsoplattform som hjälper användaren till en mer hälsosam livsstil. Den digitala hälsoplattformen har utvecklats av i samarbete med bland andra Friskis&Svettis Stockholm, Midnattsloppet, Apoteket, ICA Klassikern, EIT Health, RISE, Sting och GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). Plattformen har testats och validerats i en klinisk studie vid Karolinska Institutet.
Läs mer på www.healthintegrator.se

**Leverantör av Region Stockholms världsunika satsning:
Personer mellan 50-60 år i Stockholm med högt långtidsblodsocker kan nu få hjälp att förebygga typ 2-diabetes. Health Integrators program pågår under fem år och innefattar digitala möten med en egen coach, hälsomätningar samt ett belopp på 6250 kr per år i två år att disponera på olika hälsotjänster. Deltagandet är kostnadsfritt.

Finansieringsmodellen bakom satsningen är världsunik. Genom att förebygga typ 2-diabetes kan satsningen frigöra 1,4 miljarder SEK/år inom Region Stockholm tack vare uteblivna kostnader för diabetesbehandlingar. Läs mer på: 
https://www.regionstockholm.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/06/region-stockholm-ar-forst-med-en-halsoobligation-med-avkastning-efter-resultat/

Information om En Frisk Generation:
En Frisk Generation vill se ett samhälle där barns möjligheter ser likadana ut oavsett hur de växer upp, vilka föräldrar de har och i vilket område de bor. Visionen är ett samhälle där familjer är motorn för en bättre integration, ökad trygghet och en god och jämlik hälsa. En Frisk Generation erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En gemenskap som inte baseras på prestation, pengar eller färdigheter. En Frisk Generation gör något konkret genom att; två gånger i veckan under ett år, erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. Effekten av metoden är utvärderad av ett forskarteam från Karolinska Institutet. https://enfriskgeneration.se/wp-content/uploads/2021/12/Utvardering-En-Frisk-Generations-metod.pdf


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.