2021-06-17 12:15Pressmeddelande

En Frisk Generation och Asuria främjar folkhälsan i Ronneby

null

Till hösten startar En Frisk Generation upp öppna aktiviteter för barn och föräldrar i Ronneby. I ett nytt samarbete med Asuria så kommer barn och föräldrar erbjudas kostnadsfria aktiviteter med fokus på rörelseglädje och gemenskap. Tanken är att inspirera och motivera till rörelse och bra mat genom att träffas utomhus två gånger i veckan, prova olika idrotter, leka och äta frukt tillsammans. 

En Frisk Generation är en ideell organisation som arbetar med att främja en mer jämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap där alla kan vara med. 

- Vi vet att när vi gör aktiviteter ihop så får det positiva effekter på flera områden och det främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Särskilt viktigt är det att få igång den fysiska aktiviteten efter ett år då stillasittandet har ökat för många, säger Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare En Frisk Generation. 

- För oss är lokal samverkan viktig för att skapa ett hållbart samhälle och vi är väldigt glada att Asuria, som partner till oss, vill vara med och främja en mer jämlik hälsa i Ronneby, fortsätter hon.

Asuria har över 20 års erfarenhet av att leverera samhällsprogram och tjänster som är i framkant. Från sysselsättning och välfärd till utbildning och fortbildning – för ungdomar och nyanlända samt rehabiliterande och anpassade tjänster för personer med funktionsvariationer. Asuria är byggt av samhällsentreprenörer med ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt.

Vi på Asuria tror på att aktivt bidra till det lokala samhället och därför var det självklart för oss att samarbeta med En Frisk Generation i Ronneby och tillsammans erbjuda en aktiv gemenskap för barn och föräldrar, säger Erik Holmquist, vd på Asuria.

För mer information om satsningen i Ronneby, kontakta Janna Hellerup Ulvselius eller Liza Hallin på En Frisk Generation.

janna@enfriskgeneration.se
070-854 35 88

liza@enfriskgeneration.se
073-078 44 35


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.