2016-07-04 07:00Pressmeddelande

EN FRISK GENERATION NYA PARTNER GEN-PEP

null

EN FRISK GENERATION ÄR PARTNERS I DEN GEMENSAMMA SATSNINGEN GEN-PEP

En Frisk Generation och GEN-PEP arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi rör på oss för lite och äter för dåligt. Det låter kanske inte så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen i dag en av våra största hälsofaror.

Sverige är ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid. Endast 1 av 4 svenska barn äter det av WHO rekommenderade intaget på 400 gram frukt och grönt/dag.

GEN-PEP ARBETAR FÖR ATT ALLA BARN OCH UNGDOMAR I SVERIGE SKA HA MÖJLIGHET OCH VILJAN ATT LEVA ETT AKTIVT OCH HÄLSOSAMT LIV.

”Med det här initiativet hoppas Kronprinsessan och jag att vi kan lyfta en av vår tids viktigaste frågor nämligen, barn- och ungdomars hälsa” säger Prins Daniel.

Vi på En Frisk Generation är stolta partners i den gemensamma satsningen GEN-PEP. En frisk generation brinner för att engagera barnfamiljer att hitta motivationen och lusten till att leva ett aktivt och hälsosamt liv i områden där resurser många gånger är begränsade. En Frisk Generation vision är att Sverige ska ha världens friskaste barn! Vår verksamhet kommer att bli starkare tack vare samarbetet med GEN-PEP!

LÄS MER OM GEN-PEP OCH EN FRISK GENERATION:

www.enfrisgenertaion.se Instagram: enfriskgeneration, Facebook: enfriskgeneration, #enfriskgeneration, Twitter: @friskgeneration
www.gen-pep.se Instagram: @gen.pep, Twitter: @gen_pep , Facebook: Gen-Pep , #genpep

SE FILMEN FRÅN LANSERINGEN AV GEN-PEP

Medverkande: H.K.H Prins Daniel, folkhälso-, sjukvård- och idrottsminister Gabriel Wikström, Kalle Zackari Wahlström, Anja Nordenfelt, generalsekreterade för En Frisk Generation, professor Mai-Lis Hellenius samt professor Göran Bergström.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.