2016-10-04 14:32Pressmeddelande

EN FRISK GENERATION I HELSINGBORGS MEDIA

null

FULL FART I HELSINGBORG!

Hösten uppstart i Helsingborg stad har varit världigt lyckad och många barnfamiljer är nu medlemmar i En frisk generation. Vi är väldigt glada att det har varit en lyckad implementering och vi har fått stor medial uppvaktning ända från start!


22 september – Barn och föräldrar i rörelse för bättre hälsa – Helsingborgs Dagblad

22 september – Kostnadsfri träning för en friskare generation – Lokaltidningen Helsingborg

19 september – Välkommen En frisk generation – My News Desk, Helsingborg kommun

21 december – Projekt ska leda tvåor till hälsoväg – Helsingborg Dagblad

15 december – Stiftelse ska hjälpa Helsingborgsfamiljer till en hälsosam livsstil – Lokaltidningen Helsingborg


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.