2016-12-08 17:03Pressmeddelande

En Frisk Generation får stöd av Kronprinsessparets Stiftelse

null

Foto: Kungahuset.se 

En Frisk Generation är en av de tolv organisationer som i år får anslag av Kronprinsessparets Stiftelse för arbetet med att hjälpa barn och deras familjer till en mer aktiv livsstil. Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

”Vi är otroligt glada att få stöd till vårt projekt, det betyder att fler kan få möjlighet att vara en del av En Frisk Generation” säger verksamhetschef Anja Nordenfelt. ”Vi vet att det vi gör har betydelse, inte bara för den fysiska hälsan utan även för den psykiska hälsan och närmiljön samt stärker nätverken för de deltagande familjerna”.

"Det är fantastiskt att följa den megavilja att skapa positiv social utveckling som finns i Sverige! De verksamheter som Kronprinsesseparets stiftelse valt att stötta kommer att bidra till avgörande möjligheter för våra barn och unga, och därigenom till ett mer inkluderande och välmående samhälle", säger Golnaz Hashemzadeh Bonde, del av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd i Stiftelsens pressmeddelande.

En Frisk Generation ökar takten

En Frisk Generation planerar att under 2017 etablera verksamhet i flera kommuner i Sverige. Tillsammans med kommuner, näringslivet och lokala föreningar erbjuder En Frisk Generation barn och deras familjer att delta i kostnadsfria aktiviteter två gånger i veckan. Aktiviteterna kan omfatta olika idrotter, friluftsaktiviteter och kunskap om mat och vardagsmotion. Projektet ”En Frisk Generation ökar takten” har som mål att civilsamhället, det offentliga, näringslivet och akademin tillsammans ska kraftsamla för att Sverige ska få världens friskaste barn.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.