2019-09-03 17:40Pressmeddelande

Bryt barns stillasittande!

null

Länk till film Känner ni igen er?

Barn är stilla i snitt 70 procent av sin vakna tid visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten. Sommarlovet är slut och många barn är hemma själva efter skolan, det är lätt att hamna framför skärmen. Tidigare forskning visar att det är på fritiden skärmtiden ökar och att när barn och föräldrar umgås är de ofta inaktiva. Men på ett enkelt sätt och med lite fantasi går det att aktivera hela familjen.

-Idag har varannan vuxen farligt dålig kondition och skillnaden är stor mellan olika grupper. Precis som mycket annat så tar barn efter sina föräldrars levnadsvanor, vi vet att aktiva föräldrar får aktiva barn. Den livsstil som etableras i barndomen följer ofta med livet ut. Att unga sitter stilla mer än 85-åringar är bara ett tecken på att utvecklingen går åt fel håll, säger Janna Hellerup Ulvselius, ordförande En Frisk Generation.

Lek och vardagsmotion har ofta ersatts av schemalagda aktiviteter som kräver att en tar sig till en viss plats t.ex. en sporthall, lekpark eller lekland. Den spontana rörelsen har minskat, särskilt i äldre åldrar, men det finns en rad olika saker som man kan hitta på där man råkar befinna sig. Hinderbana passar bra både i skogen och i stan, leka kull eller följa John, dansa, hjula, hoppa hopprep eller twist. Att cykla eller gå, istället för att åka bil och att alltid välja trappan ger mer effekt än en tror.

Fredrik Ingelsson är hälsokoordinator för En Frisk Generation i Ockelbo, Region Gävleborg. 

-För att få med sig barn gäller det att göra det roligt! De vill hellre leka sport än att idrotta. Se till att de har så kul att de glömmer att de blir trötta och svettiga. Anpassa aktiviteten så att alla kan vara med, använd t.ex. en mindre boll, hjälps åt i leken eller bilda lag i olika åldrar. Det blir så mycket roligare om alla gör det ihop!

Glöm inte spontanrörelsen och häng med på barnens villkor!
Hoppa hage på gatstenarna, spring till skolan, kör kull i mataffären, flossa i busskön eller kör höga knän i trappen.

En Frisk Generation
En Frisk Generation är en stiftelse som inspirerar barnfamiljer i områden med begränsade resurser att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. I samarbete med kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhälle och forskare arbetar En Frisk Generation förebyggande för att förbättra folkhälsan. Över 1 000 familjer har deltagit i En Frisk Generations nationella program. 

Källor: 
Barns och ungas rörelsemönster– Folkhälsomyndigheten
Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017 – GIH
De aktiva och de inaktiva– Centrum för idrottsforskning

Liv och hälsa– Region Uppsala

För med information kontakta:
Janna Hellerup Ulvselius, ordförande, En Frisk Generation, janna@enfriskgeneration.se, tel: 0708-54 35 88
Anja Nordenfelt, verksamhetschef, En risk Generation, anja@enfriskgeneration.se, tel: 0709-74 02 92
Magdalena Byléhn, kommunikationsansvarig, En Frisk Generation, magdalena@enfriskgeneration.se, tel: 0702-64 64 21


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.