2017-05-15 08:03Pressmeddelande

Abdon Mills främjar arbete med barns hälsa

null

Familjeföretaget Abdon Mills AB med kända varumärken som tex Finax, Ramlösa kvarn har inlett ett samarbete med insamlingsstiftelsen En Frisk Generation, som beskyddas av H.K.H. Prins Daniel. Tillsammans vill de inspirera barn och föräldrar till mer hälsosamma vanor och motverka hälsoklyftor som beror på skillnader i utbildning och inkomst.* Samarbetet kommer bl.a. att resultera i ett spännande hälsoprojekt som lanseras senare i år.

Sverige är ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid. Och endast 1 av 4 svenska barn äter det av WHO rekommenderade intaget på 400 gram frukt och grönt/dag.**

Den idéburna organisationen En Frisk Generation arbetar för att alla barn i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. De arbetar med att engagera barnfamiljer i områden där resurser många gånger är begränsade. Deras vision är att Sverige ska ha världens friskaste barn. För att komma närmre sitt mål har nu organisationen ingått ett samarbete med familjeföretaget Abdon Mills AB.

- Vi vill att barn ska växa upp till starka och friska individer. Den möjligheten finns idag inte för alla och därför är samarbeten med näringslivet och medvetna aktörer som Abdon Mills avgörande. Tillsammans ska vi inspirera till mer hälsosamma vanor för barn och deras familjer i områden där resurser många gånger är begränsade. I dag, har kunskapen om bra och hälsosam mat tyvärr blivit en klassfråga och det vill vi ändra på, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef på En Frisk Generation.

- Med vår grundvärdering ”vi tillverkar bara produkter som vi vill ge till våra egna barn” såg vi en perfekt matchning till det fantastiska arbete En Frisk Generation gör och en möjlighet att bidra till att barn får en bättre hälsa. Tillsammans vill vi hjälpa barnfamiljer att enkelt göra bra val i vardagen. Detta kommer bland annat att synas genom ett spännande samarbetsprojekt som lanseras senare i år, säger Philip Abdon – VD Abdon Mills AB

En Frisk Generation har idag en rad samarbeten med företag, organisationer och kommuner som vill visa sitt stöd för arbetet och delar insamlingsstiftelsens vision.

Källor:

* Livsmedelsverket Socioekonomiska skillnader i matvanor i Sverige& The Nordic Monitoring System 2011–2014

** WHOPhysical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025

För mer information, var god kontakta:En Frisk Generation: Anja Nordenfelt, Verksamhetschef, tel. 0709-74 02 92, mail anja@enfriskgeneration.se & Maria Frändegård, Kommunikation, tel. 0709-187018

Abdon Mills AB: Åsa Gavelstad, HR Chef asa.gavelstad@finax.se

Mer information om Abdon Mills:

Abdonkoncernen är en familjeägd företagsgrupp inom livsmedelsbranschen som har verksamhet i Sverige, Danmark, USA och Kanada. . Bolagets verksamhet inriktas på förädling av spannmål till innovativa, sunda och goda konsumentprodukter – bland annat müsli, granola, bröd och mjöl. Koncernen omsätter ca 10 miljarder SEK. För mer information:www.abdon.com


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.