2019-03-12 14:11Nyheter

Vill du vara med och bidra till en friskare framtid?

null

En Frisk Generation söker en hälsokoordinator till verksamheten i Sjumilaskolan på Västra Hisingen i Göteborg. Tjänsten är på halvtid, med eventuell utökning och tillträde sker så snart som möjligt men senast i augusti. 

En Frisk Generation är en stiftelse som arbetar för att alla barn ska ha samma möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Vi erbjuder kostnadsfria fysiska aktiviteter för hela familjen två gånger i veckan. I samband med aktiviteterna serveras middag eller frukt. En Frisk Generation arbetar förebyggande för att barn och föräldrar ska få ökad kunskap och hitta drivkraften för att göra mer hälsosamma val. Metoden som En Frisk Generation arbetar med förbättrar både den fysiska och psykisk hälsan, bidrar till en mer meningsfull fritid, förbättrade familjerelationer, ökad social delaktighet och tryggare bostadsområden. Effekten av metoden utvärderas av Karolinska Institutet En Frisk generation är en del av satsningen Skola i Centrum och finansieras av stadsdelen, skolan och Västra Götalandsregionen.

Som häslokoordinator ansvarar du för rekrytering av deltagare, rekrytering av samarbetsföreningar samt planering och genomförande av aktiviteterna. 

Läs mer i vår annons Hälsokoordinator Göteborg, En Frisk Generation


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.