2017-06-30 10:22Nyheter

Träffa oss i Almedalen!

En Frisk Generation finns på plats i Almedalen måndag-fredag för att lyfta frågor kring barns och ungas hälsa, vikten av vardagsmotion, föräldrar som förebilder, varför hälsoklyftan ökar i Sverige och hur förebyggande arbete kan främja folkhälsan. Stäm träff med oss eller se En Frisk Generations verksamhetschef, Anja Nordenfelt, tala på bl.a. dessa tre seminarier;

5/7 10.00 "Vem har egentligen ansvaret för barn och ungdomars fysiska aktivitet?"

6/7 11.00 "Framtidens hälsa - trend eller livsstil? Kan vi lära något från de blå zonerna?"

6/7 14.00 "Ät för hälsan"

Spring med, eller heja på oss när vi springer Almedalsloppet och var med och sprid vår kampanj #tatrappan.

Ring, sms:a, maila eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller LinkedIn.

Hoppas att vi ses!

Kontakt:

Janna Hellerup Ulvselius, ordförande

0708-543588 / janna@enfriskgeneration.se

Anja Nordenfelt, verksamhetschef

0709-740292 / anja@enfriskgeneration.se


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.