2017-09-06 10:37Nyheter

Startskott i Upplands Väsby

null

Igår startade En Frisk Generation aktiviteter i Smedby, Upplands Väsby. På plats för att hälsa alla glada deltagare välkomna var flera medarbetare och ideella ledare. Amer Almahtar arbetar som hälsokoordinator på En Frisk Generation och kommer att träffa familjerna två gånger i veckan under hela skolåret. På premiären var 40 personer aktiva och åt middag tillsammans och förväntningarna på året är höga. Tack till Stena fastigheter och Väsbyhem som har gjort det möjligt för familjerna i Smedby att vara med i En Frisk Generation under hösten och våren. Nu ökar vi takten!


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.