2018-10-29 14:18Nyheter

Skandias stiftelse Idéer för livet stödjer hälsofrämjande insatser för barn

null

En Frisk Generation har tilldelats stipendium på 200 000 kronor av Skandia Idéer för Livet.

Med insatsen Så får vi världens friskaste barn! kan En Frisk Generation sprida sin verksamhet så att fler barn får möjligheten att leva ett friskt och hälsosamt liv.

-Tack vare stipendiet kan våra samarbeten utvecklas ytterligare och vi kan nå både fler barnfamiljer och samarbetspartners. Vi vet att vi gör mest nytta i områden där behoven är som störst och med hjälp av Skandias Idéer för Livet kan vi stötta fler att välja en aktiv fritid och hitta gemenskap i föreningslivet.

Skandias stiftelse Idéer för Livet arbetar för att förebygga utanförskap och ohälsa hos barn och ungdomar genom att bland annat stötta projekt som främjar verksamhet för barn och ungdomar.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.