2019-06-12 10:54Nyheter

Motion för alla - En Frisk Generation på Järvaveckan

null

Torsdag den 13 juni, kl: 15.00 deltar En Frisk Generation i seminariet "Motion för alla – Hur kan vi demokratisera och öka tillgången till motion och hälsa för alla" i Stena Fastigheters tält.

Vi finns även på plats i Gålöstiftelsens tält kl: 14-22 för att informera om verksamheten och sprida rörelseglädje till alla barnfamiljer. Kom förbi och hälsa på oss och tävla i vårt hälsoquizet.

Idag finns det stora skillnader i hälsa beroende på var du växer upp och skillnaderna ökar. Barn sitter stilla i snitt 70% av sin vakna tid. 25 % av Sveriges barn är överviktiga.  Allt fler lämnar den organiserade idrotten alldeles för tidigt och de som idrottar minst är flickor som växer upp i områden med socioekonomiska utmaningar. Under Järvaveckan finns En Frisk Generation på plats för att informera om vad som kan göras för att öka förutsättningarna för en jämlik hälsa och ge alla barn samma rätt att leva ett aktivt och friskt liv. Man behöver varken sporta eller motionera men alla behöver röra på sig mer för att må bra och kunna leva ett långt liv med full livskvalitet. 


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.