2018-06-12 10:39Nyheter

Lyssna på En Frisk Generation i Almedalen

null

En Frisk Generation arrangerar ett seminarium i Almedalen den 5 juli kl 11.30 i Skandias Trädgård. Forskare från Karolinska Institutet kommer att presentera aktuella resultat från utvärderingen av En Frisk Generations metod och presentationen följs av ett panelsamtal rörande barn och ungas hälsa.

Maj-Lis Hellénius och Gisela Nyberg från Karolinska Institutet utvärderar effekten av En Frisk Generations metod och kommer att presentera en sammanfattning av forskningen. Efter presentationen kommer Nedjma Chaouche leda ett panelsamtal på temat "För lite fysisk aktivitet och dålig kost. 3 miljoner forskningsstudier - men vad gör vi?" I panelen ingår Jan Lahenkorva, Region Gävleborg, Kristina Sparreljung, Hjärt- och Lungfonden, Michael Fridebäck, Haninge Kommun, Christina Wahlström, Skandia och Anja Nordenfelt, En Frisk Generation. Mer information i Almedalsguiden

Seminariet äger rum torsdag den 5 juli kl. 11.30-12.30 i Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3C. 

En Frisk Generations samarbetspartner Di Luca & Di Luca bjuder på en lunchmacka i samband med seminariet.

En Frisk Generation finns på plats måndag 2/7 t.o.m. torsdag 5/7. För kontakt ring eller skicka ett sms till Anja Nordenfelt, verksamhetschef, 0709-74 02 92 eller Janna Hellerup Ulvselius, ordförande, 0708-54 35 88.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.