2021-09-29 12:39Nyheter

Laureus Sport for Good utvecklar "Sports for Development"-sektorn i Sverige ihop med En Frisk Generation

null

Laureus Sport for Good och Svenska Postkodstiftelsen lanserade tidigare i år "Swedish Sport for Development Accelerator Programme", ett initiativ som ska boosta Sports for Development-sektorn i Sverige. Sex organisationer har valts ut att vara med i programmet och En Frisk Generation är en av organisationerna.

"Det här betyder att vi kan få stöd i utvecklingen av organisationen och i att bygga en struktur för den ökade efterfrågan som finns på våra program. Det är en unik möjlighet att också sätta oss och andra organisationer i sektorn på kartan" säger Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare på En Frisk Generation.

Programmet kommer att pågå under ett år och innehålla flera olika delar - organisationsutveckling, forskning och nätverk. De fem övriga organisationerna som kommer att vara med i programmet är Bara VanligSparks Generation, Korpen, Fight for Zero och Norrköping Tillsammans

Läs mer om initiativet - Swedish Sport for Development Accelerator Programme | Laureus


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.