2020-11-20 10:14Nyheter

Kronprinsessparets Stiftelse ger stöd till en mer jämlik hälsa

null

Kronprinsessparets Stiftelse forsätter att stödja En Frisk Generations insatser för att främja en mer jämlik hälsa. Stödet kommer att bidra till att sprida En Frisk Generations metod till ännu fler barnfamiljer runt om i landet. Att satsa på hälsofrämjande insatser är ännu viktigare nu, när pandemin gör så att vi blir mer stillasittande än tidigare. Redan innan pandemin slog till var det endast två av tio barn som nådde upp till rekommenderad mängd fysisk aktivitet, 60 minuter om dagen, enligt Pep-rapporten som bygger på en enkätundersökning som genomförs av Generation Pep varje år. Stödet betyder att En Frisk Generation kan fortsätta sitt arbete med att erbjuda barnfamiljer en aktiv gemenskap i närområdet för att främja en mer jämlik hälsa.

https://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/om-stif...


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.