2019-06-14 10:50Nyheter

Investera nu eller betala sen?

null

Träffa En Frisk Generation i Almedalen och få mer kunskap om hur alla barn ska få möjlighet till att leva ett frisk och aktivt liv. En Frisk Generation arrangerar två seminarium för att lyfta frågan om barns hälsa. Vad kan göras för att hejda den negativa utvecklingen? Vilka insatser behövs för att barn ska ha möjlighet att leva ett lång och friskt liv istället för att få en sämre hälsa än tidigare generationer. Träffa Janna Hellerup Ulvselius, ordförande, Jonas Petros, projektledare och Anja Nordenfelt, verksamhetschef och diskutera hur ett samarbete kan se ut för att skapa en jämlik hälsa för alla barn. 

Investera nu eller betala sen? 
2 juli, kl. 11-12, Ideella trädgården

Har vi råd att inte investera i dem som växer upp idag? Den ojämlika hälsan är ett akut problem. Dagens livsstil riskerar att förkorta livet för våra barn. Hur kan vi skapa en friskare framtid?

Medverkande: 
Hamid Khan Zafar, Barn- och utbildningschef, Mullsjö Kommun, Wanja Lundby Wedin, Fredrik Lennartsson, Chef vård och omsorg, SKL, Jonas Naddebo, tf. idrottsborgarråd, Stockholm Stad, Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden, Stina Liljekvist, Ordförande, Skandia Idéer för livet. Gisela Nyberg och Susanne Andermo, Forskare, Karolinska Institutet presenterar En Frisk Generations senaste forskningsresultat. Nedjma Chaouche leder samtalet. 

Hur skapar vi en mer jämlik hälsa? 
3 juli, kl: 10.30-11.25, Skandias nya trädgård 

Hur kan alla barn få samma möjlighet att växa upp till friska och starka individer? Vad kan civilsamhället bidra med och hur kan insatserna mätas?
Medverkande: Bara vanlig, En Frisk Generation, Cityidrott, Change the Game

Medverkande: 
Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg, Idéer för livet, Joakim Mörnerfält, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör Svenska Spel, Gisela Nyberg, Forskare, GIH & Karolinska Institutet, Maria Engelfelt, Avdelningschef för distriktsstöd Riksidrottsförbundet, Anja Nordenfelt, Verksamhetschef, En Frisk Generation. Carolina Klüft, Verksamhetschef, Generation Pep, leder samtalet. 

Arrangörer: Skandia Idéer för livet, En Frisk Generation, Generation Pep


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.