2017-04-19 14:19Nyheter

Ett år med En Frisk Generation

null

En Frisk Generation har nu släppt sin årsberättelse. Årsberättelsen beskriver 2016 års aktiviteter och händelser på hemsidan och sammanfattas i en film.

2016 var ett händelserikt år för En Frisk Generation. Helsingborg valde att bli ny samarbetskommun och Haninge kommun valde att förlänga sitt avtal. 863 individer deltog i aktiviteter arrangerade tillsammans med 87 lokala föreningar och 13 760 middagar serverades i samband med aktiviteterna. Året avslutades med seminariet Nyckeln till en frisk generation där bl.a.  H.k.h. Prins Daniel, folkhälsominister Gabriel Wikström och Carolina Klüft deltog som föreläsare. Läs årsberättelsen och se filmen här


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.