2018-11-19 09:09Nyheter

En Frisk Generations forskning presenteras vid ISPAH (International Society for Priority Setting in Health Care)

ISPAH (International Society for Priority Setting in Health Care) är en internationell konferens för forskare som arbetar med fysisk aktivitet. Årets konferens hölls i London och lockade 1 000 forskare från över 60 länder som fick möjligheten att utbyta erfarenheter. Sverige representerades av Gisela Nyberg, Med. Dr, och Susanne Andermo, Med. Dr, från Karolinska Institutet som presenterade resultat från En Frisk Generations program.

- När så många forskare från hela världen samlas är det alltid intressant att se hur forskningen bedrivs i olika länder och vart man riktar sitt fokus. Många andra forskargrupper presenterar forskning som utgår från barn i skolmiljö. Det kan t.ex. handla om att öka den fysiska aktiviteten på rasten eller genom rörelsepauser i klassrummen. Vår forskning utgår från hela familjen, vilket har väckt stort intresse; dels för de goda resultaten men också för att det är unikt att arbeta familjebaserat. Det är på fritiden som barn och unga rör sig minst, säger Gisela Nyberg.

Resultaten visar att de barn som deltagit i En Frisk Generation lyckades öka sin fysiska aktivitet på helgerna, den period då barn är som mest inaktiva och hälsan är som mest ojämlik. För de barn som mådde sämst, skattade sin psykosociala hälsa och delaktighet som lägst, innebar deltagandet en tydlig positiv förändring. De upplevde en betydligt högre livskvalitet efter programmet. 


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.