2016-06-16 07:00Nyheter

EN FRISK GENERATION PÅ HÄLSOKONGRESS I SYDAFRIKA!

null

ISBNPA KAPSTADEN, SYDAFRIKA 8-11 JUNI 2016

Här kommer ett sammanställning ifrån Frida Losell, doktorand på Karolinska Institutet, som är med och utvärderar En Frisk Generations verksamhet och metod tillsammans med Professor Mai-Lis Hellénius. Den 8-11 juni hölls den årliga kongressen för ISBNPA, International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, den här gången i Kapstaden, Sydafrika. Till denna kongress är forskare från hela världen inbjudna till för att presentera sin forskning och dela med sig av kunskap inom kost och fysisk aktivitet. Programmet var fyllt med föreläsningar, forskningsresultat, seminarium och diskussionsgrupper. Utvärderingen av En frisk generation var en av de verksamheter som presenterades och reaktionerna blev väldigt positiva.

Klicka här för att läsa mer om utvärderingen av En Frisk Generation

STORT INTRESSE FÖR EN FRISK GENERATIONS VERKSAMHET

”Intresset för både En frisk generations verksamhet och den forskning som pågår kring stiftelsen i samarbete med Karolinska Institutet var stor. Många intresserade ställde frågor om studiens upplägg, när resultaten från hälsokontrollerna kommer, samt om intervjuerna som genomfördes hösten 2015.

De vanligaste reaktionerna var att det är en fantastisk verksamhet, en oerhörd möjlighet för familjerna att kostnadsfritt få delta under ett helt år, samt från intresserade forskare, att man med spänning väntar på resultaten från hälsokontrollerna som inleds efter sommaren och följs upp nästa vår.

INTE BARA FYSISK AKTIVITET UTAN ÄVEN ”HJÄRTA OCH SJÄL”

Kongressen gav ytterligare bekräftelse på hur unik och välbehövlig En Frisk Generations upplägg och verksamhet är. En av huvudtalarna, professor Adele Diamond höll en föreläsning om fysisk aktivitet och exekutiva funktioner, såsom hjärnans förmåga att koncentrera sig och bibehålla fokus trots störningar i omgivningen. Professor Diamonds slutsatser av den forskning som hittills gjorts på detta område, var att det inte verkar räcka med att vara fysiskt aktiv för att förbättra dessa hjärnfunktioner, utan att det krävs att aktiviteten verkligen berör deltagarnas ”hjärta och själ” för att de så kallade exekutiva funktionerna ska förbättras.

Alla vi som arbetar med En Frisk Generation och förhoppningsvis många av våra nuvarande och tidigare deltagare, kan nog skriva under på att det är just det som En Frisk Generations aktiviteter handlar om – något mer än ”bara fysisk aktivitet”, något som involverar och verkligen berör hela familjen.
På tal om att involvera hela familjen, höll professor Philip Morgan, forskare bakom det Australiensiska projektet ”Healthy dads, healthy kids”, en föreläsning om betydelsen av att involvera papporna i interventioner för att öka hälsan och den fysiska aktiviteten hos barn och deras familjer. En stor genomgång av den forskning som finns på detta område, har visat att endast 6 % (!) av alla studier på barns hälsa och fysiska aktivitet involverar papporna, men att detta är en nyckel till framgång. Detta är ännu ett exempel och bekräftelse på hur unik och välgenomtänkt En Frisk Generations verksamhet är och kanske en förklaring bakom alla de fina kommentarer och erfarenheter från deltagarna som kom fram under intervjuerna hösten 2015.”

Tack Frida för en fin sammanställning av din vecka nere i Sydafrika!


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.