2021-06-04 11:59Nyheter

En Frisk Generation ihop med ICA Maxi Nacka

null

Idag sitter våra barn stilla 9 timmar av sin vakna tid, det får konsekvenser på både kort och lång sikt. Nu startar En Frisk Generation upp öppna utomhusaktiviteter som gör fysisk aktivitet tillgänglig för fler barn i Orminge.

Under våren har ICA Maxi Nacka samlat ihop pengar för att möjliggöra denna insats. 25 kr av varje däckskifte hos Däckskiftarna har gått till En Frisk Generation. Insamlingen möjliggör uppstarten av de öppna utomhusaktiviteterna i området Orminge i Nacka.

Till aktiviteterna kan barn i åldern 6-12 år komma själva eller tillsammans med sina föräldrar för att röra på sig, träffa nya kompisar och testa olika aktiviteter ihop med En Frisk Generation varje vecka. Aktiviteterna är kostnadsfria och ska få fler barn i rörelse, erbjuda en aktiv fritid och gemenskap i närområdet. Efter aktiviteten delas, tack vare ICA Maxi Nacka, frukt ut till alla deltagare.

Samverkan med lokala företag och organisationer är extremt viktigt för att få till en positiv samhällsutveckling och göra skillnad på riktigt. Läs om En Frisk Generations arbete på enfriskgeneration.se


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.