2017-11-28 09:44Nyheter

En Frisk Generation får fortsatt anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

null

En Frisk Generation är ett av de tretton projekt som får anslag av Kronprinsessparets Stiftelse. Anslagen delas ut till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

”Stiftelsen vill att alla barn ska växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro oavsett sina förutsättningar”, säger Elin Annwall, verksamhetschef för Kronprinsessparets Stiftelse. ”Med hjälp av expertrådet väljer vi ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället, vi stödjer dessa projekt genom att bidra med finansiering och kunskap.”

”Vi lever i en tid av stora utmaningar. Samtidigt finns en fantastisk kraft och förmåga bland ideella aktörer att stötta barn och unga som är i ett skört läge i livet. Det finns en särskild styrka i att Stiftelsen stödjer projekt som också förebyggande bidrar till bättre hälsa och ökar ungas möjligheter att komma in i samhället. Det vinner vi alla på, såväl varje barn som får en bättre chans tidigare i livet som samhället i stort”, säger Lena Hök, medlem i Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.

Om Kronprinsessparets Stiftelse 
Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep (GEN-PEP) som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Stiftelsen delar årligen ut anslag till projekt som aktivt arbetar med att främja god hälsa och verkar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Stiftelsens styrelse har år 2017 beslutat att ge anslag till tretton projekt. Ansökningar om anslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess. 213 ansökningar inkom under ansökningsperioden augusti 2017. Samtliga ansökningar har granskats utifrån matchning av Stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier. Kronprinsessparets Stiftelses expertråd bidrar med kunskap och kompetens i urvalet av projekt utifrån en ambition att skapa verklig och genomslagskraftig förändring.


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.