2017-12-05 11:02Nyheter

En Frisk Generation deltog vid seminarium om gemenskap och tillit

null

Fredag den 24 november deltog En Frisk Generation i ett seminarium arrangerat av Kronsprinsessparets Stiftelse. Seminariet, som fokuserade på gemenskap och tillit, hölls på Kungliga slottet. Bland de inbjudna fanns representanter från ideella organisationer som på olika sätt är engagerade i Kronprinsessparets Stiftelse. Vår egen verksamhetschef Anja Nordenfelt ansvarade för en rörelsepaus och fick igång de övriga deltagarna med ”krabban” som är en av våra klassiska rörelseövningar.
Läs mer om seminariet här


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.