2021-06-22 09:15Nyheter

Dietisternas Riksförbund ny samarbetspartner till En Frisk Generation

null

Dietisternas Riksförbund (DRF) blir ny samarbetspartner till En Frisk Generation. I samarbetet kommer DRF att bidra med kunskap och kompetens kring bra och hållbar mat genom hela livet. 

DRF är representerade i En Frisk Generation kunskapsråd Mat och kommer att sprida kunskap genom utbildning och föreläsningar. 

Dietisternas Riksförbund är en professionsförening som samlar Sveriges legitimerade dietister. DRFs medlemmar arbetar mot visionen ”Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet”, som inkluderar hur alla människor har rätt att tillgodose sitt energi- och näringsbehov. Vi anser därmed att god nutrition och hälsa är en mänsklig rättighet, oavsett vem eller hur gammal man är eller var man bor.

Vi är glada att DRF vill engagera sig i arbetet för en mer jämlik hälsa ihop med oss på En Frisk Generation.

För mer information kontakta Michelle Nyström, metodansvarig En Frisk Generation michelle@enfriskgeneration.se eller dietisternasriksforbund@drf.nu


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.